Doop

“Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word” Hand 2:38

As jy die keuse gemaak het om jou lewe vir Christus te gee, is hierdie jou volgende stap. Ons het elke eerste Sondag van die maand ‘n doopdiens na die aanddiens. Indien jy belangstel sit asseblief jou naam hieronder op: