Offergawe

God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het.

Dit is ons voorreg om te gee omdat Jesus eerste vrygewig teenoor ons was en steeds is. Skakel in saam met Lewende Woord Midrand om ‘n verskil te maak.

Tiendes & Offergawes

Vereer die Here uit jou goed en uit die eerstelinge van al jou inkomste; dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou parskuipe oorloop van mos.” Spreuke 3:9-10

Krediet of Debiet Kaart:

Jy kan offergawes met jou kaart of Masterpass maak deur PayFast.

Bedrag:


Herhalende BetalingGee

Offergawes kan ook deur Zapper gemaak word.

Bankbesonderhede:
Lewende Woord Midrand
FNB
Rekening: 62584639094
Takkode: 250655